Apie mus

M-zenklas-puslapiams car

VAIRAVIMO MOKYKLA

ČIA MOKYTIS GERA !!!!!

UAB “Penki liūtai” rengia “B” kategorijos vairuotojų ruošimo kursus. Mokytis B kategorijos galite nuo 17 metų.

Ateik pas mus! Mes Tau suteiksime visas teorines ir praktines žinias!

Čia dirba ilgalaikę mokymo patirtį turintys vairavimo mokymo ir teorijos dėstymo mokytojai. Dėstytojai ir instruktoriai sąžiningai atlieka savo darbą, visada yra pasirengę padėti mokiniui geriau įsisavinti teorines žinias bei pritaikyti jas vairavimo metu.

Vairavimo mokykla “Penki liūtai” garantuoja gerą mokymą, nes savo klientams siūlo aukščiausią paslaugų kokybę, teorijos paskaitos organizuojamos klientams patogiausiu laiku, o teorijos dėstymui taikomos naujausios informacinės technologijos, nuolat atnaujinama metodinė medžiaga ir naujausia kompiuterinė KET programa.

Kasmet “Penki liūtai” vairavimo mokykla sulaukia vis daugiau būsimųjų vairuotojų, kadangi šios mokyklos mokiniai vairavimo praktikos ir teorijos egzaminus VĮ “Regitra” dažniausiai išlaiko iš pirmo karto! Tai geriausias kokybės įrodymas, o kartu ir paskatinimas dėstytojams ir instruktoriams atsakingai ir kruopščiai atlikti savo darbą.

   Remiantis LR susisiekimo ministro

2010 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 3-494

“Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo” nurodome:

1. UAB “PENKI LIŪTAI” administracinės patalpos yra įsikūrusios adresu Tilžės g. 156, IIIa. 309 kab. (Verslo centro “Talša” patalpose)
2. UAB “PENKI LIŪTAI” atstovauja ir atsakingas už vairuotojų pirminį mokymą – DIREKTORIUS JONAS PEČIULIS
3. Liudijimas

145869410
Uždaroji akcinė bendrovė
„Penki liūtai“
Šiauliai,
Vilniaus g. 54-45
B
Šiauliai, Tilžės g. 156,
tel. 8 613 68 505
www.penkiliutai.lt
2013-03-25
Neribotai

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos:
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, tel. (8 5) 278 5602 , faks. (8 5) 213 2270, el.p. vkti@vkti.gov.lt

VKTI Šiaulių regiono departamentas:
Aerouosto g. 9, LT- 77103 Šiauliai, tel. (8 41) 54 22 21 , faks. (8 41) 54 20 11, el.p siauliai.vkti@vkti.gov.lt

Teisės aktų peržiūra – www.vkti.gov.lt

NAUDINGOS NUORODOS:

Valstybinė kelių transporto inspekcija.
VĮ „Regitra“ internetinė svetainė.

        VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

         Taisyklės sudarytos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, vyriausybės nutarimais, kelių transporto priemonių vairuotojų rengimo nuostatų ir kitų teisės aktų reikalavimais

I. VAIRAVIMO MOKYKLA ĮSIPAREIGOJA:

I.1. Suteikti Mokiniui teorijos ir praktinio vairavimo įgūdžių; 2. Sudaryti tinkamas teorijos ir saugias praktinio vairavimo mokymo sąlygas; Aprūpinti vaizdine medžiaga, kirti mokymui kelių transporto priemones, atitinkančias tai kategorijai, kuriai vairavimo teisę Mokinys siekia įgyti; 4. Išduoti Mokiniui, turinčiam galutinius teigiamus mokymo kurso dalykų įvertinimus, nustatytos formos kursų baigimo liudijimą.

 II. MOKINYS ĮSIPAREIGOJA:

II.1. Laikytis Vairavimo mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, bendrųjų viešosios tvarkos reikalavimų; 2. Tausoti vairavimo mokyklos inventorių ir vaizdines priemones; 3. Atlyginti dėl savo kaltės Vairavimo mokyklai padarytą žalą; 4. Sistemingai ir stropiai mokytis, lankyti teorijos ir praktinio vairavimo mokymo pamokas pagal Vairavimo mokyklos nustatytą grafiką; 5. Sumokėti pagal Vairavimo mokykloje nustatytus įkainius už teorijos ir praktinio vairavimo mokymo kursą.

SUTARTIES SUDARYMAS

Vairavimo mokykla ir Mokinys, vadovaudamiesi LR įstatymu,vyriausybės nutarimu, kelių transporto priemonių vairuotojų rengimo nuostatų ir kitų teisės aktų reikalavimais, sudaro šią sutartį. Sutartis įsigalioja,kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo. Vairavimo mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu Mokinys nevykdo savo įsipareigojimų. Vairavimo mokyklai nutraukus mokymo sutartį arba Mokiniui vienašališkai (be pagrįstų priežasčių) nutraukus ją, sumokėtas mokestis už mokymą Mokiniui negrąžinamas. Mokinys turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu Vairavimo mokykla nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus. Šiuo atveju Vairavimo mokykla grąžina Mokiniui visą jo sumokėtą mokestį. Mokiniui gali būti grąžinta sumokėto mokesčio dalis, atskaičius visas mokymo ir su tuo susijusias organizavimo išlaidas.

Baigiamosios nuostatos:

Visi kiti iškylantys klausimai, kurių negalima išspręsti geranoriškai ir susitarus, sprendžiami Lietuvos Respublikos galiojančių įstatymų nustatyta tvarka. Mokiniui pageidaujant, su juo Vairavimo mokykla sudaro papildomą sutartį dėl papildomo teorijos ir/arba praktinio vairavimo mokymo. Už šį mokymą apmokama pagal Vairavimo mokykloje nustatytus vienos pamokos įkainius. Mokymo sutartis sudaroma ir nutraukiama tik tėvams arba rūpintojams sutikus, kai Mokiniui nėra 18 metų. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną abiem šalims.

AKTUALI INFORMACIJA:

KELIŲ EISMO TAISYKLĖS

Kelio ženklai

Kelių ženklinimas ir jo charakteristikos

Transporto priemonių skiriamieji ir informaciniai ženklai transporto priemonėse

Leave a Reply